Personvernregler

1. Bruk av nettstedsinnhold

Component-en.com

Nettstedet forbeholder seg retten til å tolke innholdet på dette nettstedet og innholdet på dette nettstedet bare for personlig bruk. Innholdet i copyright og andre proprietære merknader, du skal respekteres, og en kopi skal oppbevares. Hvis nettstedsinnholdet uten rett uttalelse ikke betyr at nettstedet ikke har rettigheter, betyr det ikke at nettstedet ikke krever krav, og du bør respektere prinsippet om god tro og de legitime interessene til innholdet for legitim bruk. Du kan ikke på noen måte endre, kopiere, vise offentlig, publisere eller distribuere slikt materiale eller på annen måte bruke det til offentlige eller kommersielle formål. Forby noe av dette materialet for andre nettsteder eller andre trykte medier eller nettverksdatamiljøer. Innhold på nettstedet og redigerer form for juridisk beskyttelse etter opphavsrettsloven, enhver uautorisert bruk kan utgjøre opphavsrett, varemerke og andre juridiske rettigheter. Hvis du ikke godtar eller bryter med disse vilkårene, avsluttes autorisasjonen din til å bruke nettstedet automatisk, og du må umiddelbart ødelegge alt nedlastet eller trykt materiale.

2. Informasjonsspredningsnettsted

Tilgjengeligheten av innhold på dette nettstedet uten noen form for garanti. Garanterer ikke absolutt nøyaktighet og fullstendighet. Nettstedet i produktene, teknologiene, programmene, prisen og tildelingen kan endres uten varsel. Innholdet på nettstedet kan være utløpt, Component-en.com. Ingen forpliktelse til å oppdatere dem. Drevet utgivelse av informasjon kan være i ditt lokale, kan fremdeles ikke få produktet, prosessen eller tjenesten. Du kan søke om Component-en.com forretningskontakter og distributør.

3. Brukerinnlegg

I tillegg til personvernbestemmelsene, bortsett fra de, sender du eller legger du ut materiale til nettstedet, eller kontaktinformasjon (heretter samlet referert til som informasjon) vil bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Din bruk av dette nettstedet skal ikke være i strid med lover, forskrifter og offentlig moral, ikke til eller fra e-post eller sende noe ulovlig, truende, ærekrenkende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller annet ulovlig materiale. Hvis folk har informasjonsinnhold og innflytelse, er det bevis på advarselen eller innsigelsen mot dette nettstedet, vær så snill å slette meldingen eller ubegrenset suspensjon av informasjonen i nettleseren, uten å måtte innhente forhåndssamtykke, ingen forpliktelse til å legge ut varselet, situasjonen er alvorlig, kan dette nettstedet tas av brukeren.

4. Brukere utveksler innhold

Component-en.com Lev opp for å overvåke eller gjennomgå brukeren for å sende eller poste meldinger eller kommunisere utelukkende med hverandre informasjon på ethvert ansvarsområde, inkludert men ikke begrenset til chatterom, Component-en.com-forum eller andre brukerfora og ethvert annet utveksling av innhold.Component-no.com For innholdet i en slik utveksling påtar seg ikke noe ansvar, uavhengig av om de gir opphav til ærekrenkelse, personvern, uanstendighet eller andre problemer. Komponent-no.com Opprettholdt når det ble funnet slett, anses som krenkende, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte motstridende innholdsrett til informasjon.

5. Nettsted for å laste ned programvare å bruke

Hvis du laster ned programvare fra bruk av programvare for å overholde programvarelisensavtalen for å bringe alle programvarelisensvilkårene. Når du leser og godtar programvarelisensavtalen før bestemmelsene ikke kan laste ned eller installere programvaren.

6. Koblinger til tredjeparts nettsteder

Nettstedslenker til tredjeparts nettsteder bare som en bekvemmelighet for deg. Hvis du bruker disse lenkene, vil du forlate nettstedet. Component-en.com Har ikke vurdert noen tredjeparts nettsteder, disse nettstedene og innholdet deres kontrollerer ikke uten ansvar. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til lenker til tredjeparts nettsteder, er deres mulige konsekvenser og risikoer.

7. Ansvarsbegrensning

Component-no.com Og dets leverandører eller nevnte tredjepart er ikke ansvarlig for eventuelle skader (inkludert men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapte data eller forretningsforstyrrelser forårsaket av skade), enten slik skade skyldes bruk eller ikke kan bruke Nettstedet, og sidelinkene til ethvert nettsted eller annen informasjon som finnes på slike nettsteder forårsaket, og uansett om de har den kontrakten, erstatningsrettslige eller andre rettslige grunnlag på forhånd, og dette har vært slik skade, kan det oppstå råd. Hvis du bruker dette nettstedet som et resultat av informasjon eller data som er nødvendige for vedlikehold, reparasjon eller korrigering av utstyr, bør du være klar over at deres egne må bære alle kostnadene som oppstår derfra. Komponent-no.com I tilfelle følgende situasjoner uten ansvar: overføring av informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren (Component-en.com. Og den autoriserte personen) annet enn den initierte; informasjonssending, ruting, tilkobling og lagring er gitt av den nødvendige automatiske tekniske prosessen, valg av leverandør av informasjonstjenestetjenester; i tillegg til andre krav til automatisk respons, velger ikke nettverkstjenesteleverandøren disse informasjonsleverandørene og mottakerne. nettverksleverandørens system eller nettverksformidling eller midlertidig lagring av informasjonskopi av skjemaet, under normale omstendigheter, mottok ikke en annen person enn den tiltenkte mottakeren den reserverte tiden ikke lenger enn den tiltenkte mottakeren for å gi tilgang til informasjonssending, ruting eller ved å koble til til en rimelig tid; gjennom systemet eller nettverksoverføring av informasjonsinnhold intakt.

8. Generelle prinsipper

Component-en.com Kan endre disse vilkårene når som helst. Du bør besøke denne siden for å forstå gjeldende vilkår, fordi disse vilkårene er nært knyttet til deg. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene kan være på noen sider ved uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår erstattet.